crm sprzedażowy

System CRM sprzedażowy – jak zwiększy efektywność działu sprzedaży?

Systemy CRM, dzięki swojej uniwersalności, szturmem podbijają kolejne branże światowej gospodarki. Oferują one szereg rozwiązań, które usprawnią działanie firm z praktycznie każdej dziedziny i korzystnie wpłyną na ich obroty. Jak zatem działa program CRM dla handlowców?

 

Czym jest CRM?

Mimo iż systemy CRM (ang. Customer Relationship Management) z natury są programami uniwersalnymi, czyli takimi, które łatwo zaadaptować jest do konkretnego środowiska w konkretnej branży, to jednak niejednokrotnie specjaliści segregują oprogramowanie, sugerując jego zastosowanie w jednej branży. Jednym ze środowisk, w którym program CRM “odnajdzie” się bez problemu jest sprzedaż!

Chcę wiedzieć więcej

 

CRM sprzedażowy, czyli jaki?

Podstawowe systemy CRM służą m.in. do zarządzania kontaktami z klientem, gromadzenia danych oraz optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem. Czym zatem wyróżnia się system CRM sprzedażowy? Jest to nic innego jak program CRM dla handlowców, czyli system, który służy do wspierania działu sprzedaży. CRM w sprzedaży ma za zadanie przede wszystkim pozyskiwać i gromadzić wiedzę na temat osób, które są najbliżej skorzystania z oferty naszej firmy, dzięki czemu handlowiec może zaproponować potencjalnemu klientowi specjalną ofertę, zwiększając szanse na sprzedaż.

Sprawdź również inne artykuły, które pomogą Ci wybrać najlepsze systemy dla swojej firmy:

 

CRM sprzedażowy – nie kontrola, a efektywne zarządzanie

Kluczowe w systemie CRM dla handlowców nie jest kontrola i nadzór nad zespołem, a efektywne zarządzanie nim. CRM sprzedażowy zapewnia możliwość szybkiego i mobilnego dostępu do istotnych danych o kontrahencie, ułatwiając proces sprzedażowy. Takie oprogramowanie może także generować cykliczne raporty o efektywności zespołu czy poszczególnych jego członków. Zbieranie szczegółowych danych na ten temat pozwala z kolei zwiększyć efektywność działań, poprzez wskazanie aspektów wymagających poprawy. 

 

Jak wdrożyć program CRM sprzedażowy dla dużej firmy?

Wdrożenie CRM dla dużej firmy nie różni się praktycznie niczym od instalacji tego oprogramowania w małych czy średnich przedsiębiorstwach. Implementację programu CRM należy zacząć od analizy i określenia potrzeb danego przedsiębiorstwa. Na tym etapie wybrane zostają moduły, jakie zostaną później zainstalowane w systemie CRM dla dużej firmy. Po tej czynności następuje faza budowania modułów oraz testów ich funkcjonalności. 

Gdy istnieje taka konieczność wprowadzane są poprawki, a gdy wszystko działa poprawnie specjaliści od wdrożenia programu CRM przechodzą do implementacji go na serwerze klienta bądź na instalacji oprogramowania, gdy klient zdecydował się na wybór programu dostępnego w chmurze. Ostatnim etapem każdego wdrożenia jest końcowa kontrola jakości, szkolenie kadry, która będzie miała dostęp do tego systemu oraz nadanie odpowiednich uprawnień.

 

Płynny przepływ informacji w programie CRM dla handlowców

System CRM w sprzedaży odgrywa bardzo ważną rolę w każdej firmie. Nie tylko ułatwia kontakt z potencjalnymi klientami, ale także usprawnia działanie całej firmy. Takie oprogramowanie umożliwia bowiem przepływ dokumentów w firmie – wszystko online, bez konieczności wykorzystywania papieru – czy daje dostęp do ważnych danych wszystkim członkom zespołu z praktycznie każdego miejsca na świecie. W środowisku wspieranym przez system CRM sprzedażowy przepływ informacji odbywa się płynnie pomiędzy poszczególnymi działami firmy, co znacznie skraca i ułatwia obsługę klienta, a to z kolei pomaga firmie utrzymać relacje z kontrahentem na bardzo dobrym poziomie.

 

Jakie elementy obejmuje wszechstronny program CRM dla handlowców?

Program CRM dla handlowców dostosowany jest do potrzeb i wymagań osób odpowiedzialnych za sprzedaż. W systemie CRM sprzedażowym możemy zatem zapisać takie dane jak dane klientów (dane kontaktowe, ale także informacje, które mogą pomóc handlowcom dostosować ofertę do konkretnych potrzeb klienta) czy mapy, na których zaznaczyć możemy miejsca, w których znajdują się nasi kontrahenci, co pozwoli zoptymalizować dojazdy do większej liczby klientów. CRM dla sprzedaży to także możliwość cyklicznego oferowania kontrahentom rabatów i wyliczania ceny danego towaru bądź usługi z uwzględnieniem kolejnych zniżek. 

Systemy CRM wymierne efekty przynoszą w działaniach zewnętrznych, walnie przyczyniając się do generowania zysków. To jednak także oprogramowanie, które świetnie sprawdzi się w działaniach wewnętrznych, oferując m.in. komunikator zintegrowany z bazą danych. Takie narzędzie pozwala pracownikom kontaktować się między sobą, załączając do wiadomości dane o konkretnym kliencie i oszczędzając czas na tłumaczenie potrzeb danego kontrahenta.

 

Funkcjonalności programu CRM w sprzedaży

Systemy typu CRM dają firmom wiele możliwości zarządzania przedsiębiorstwem, relacjami z klientami czy chociażby pracą zespołu. Funkcjonalności tego oprogramowania jest bardzo dużo; najpopularniejszymi i najważniejszymi z perspektywy pracy działu sprzedaży mogą być m.in.:

  • Analiza aktywności handlowców – dzięki niej możemy nie tylko przygotować raport, który odpowie nam na pytania dotyczące liczby spotkań czy rozmów naszych pracowników z klientami, ale także będziemy mogli dowiedzieć się jak wygląda skuteczność tych kontaktów;
  • Cykliczne przypomnienia – brak terminowej płatności? Wyznaczony termin kontaktu z klientem bądź umówienia spotkania? CRM sprzedażowy umożliwia zarówno ustawienie przypomnień dotyczący konkretnych dat wykonania zadania dla członków zespołu, jak i wysyłanie przypomnień do klientów;
  • Automatyzacja – odpowiednie narzędzie – a takim jest z pewnością CRM sprzedażowy – wspomaga pracę każdego działu firmy – od handlowców, którzy mają najbliższy kontakt z klientem, po pracowników, którzy produkują i dostarczają dany towar. Za automatyzację odpowiada właśnie CRM dla handlowców, który zdecydowanie skraca procesy sprzedażowe w naszej firmie;
  • Zarządzanie – jedną z funkcjonalności, jaką oferuje system CRM w sprzedaży jest możliwość współdzielenia kalendarza zadań wraz z wyznaczaniem terminów wykonania konkretnych czynności.

 

Chcesz skorzystać z naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Outsourcing IT