transformacja cyfrowa biznesu

Transformacja cyfrowa biznesu – jak pomożemy Ci pomóc?

Transformacja cyfrowa biznesu jest jednym z kluczowych elementów strategii firmy. Zastosowanie odpowiednich technologii – w połączeniu z wyszkolonymi pracownikami – umożliwiają zredukowanie zakłóceń i usprawnienie rozwoju Twojej firmy. Chcesz dowiedzieć się więcej, co zapewni Ci cyfrowa transformacja biznesu? Zapraszamy!

Transformacja cyfrowa biznesu

Transformacja cyfrowa biznesu obejmuje integrację technologii i innowacyjnych rozwiązań w każdym obszarze działalności firmy. Jest to nie tylko zmiana technologiczna, ale przede wszystkim kulturowa i pewien wymóg w zapewnieniu klientom wartościowych doświadczeń oraz korzyści z Twoich produktów. Transformacja cyfrowa biznesu umożliwia także poszerzanie ludzkich zasobów i może prowadzić do generowania większych przychodów i zwiększania efektywności pracowników.

Chcę wiedzieć więcej

 

Wyzwania transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa biznesu stanowi wyzwanie dla właścicieli przedsiębiorstw. Firmy muszą na bieżąco się rozwijać i cały czas przekształcać swoje środowisko cyfrowe – rozpoczynając od surowców, najwcześniejszych warstw łańcucha dostaw, po zaspokajanie dynamiczne zmieniających się potrzeb klientów między innymi w zakresie coraz bardziej spersonalizowanych usług i ich realizacji, modernizację oraz wprowadzenie innowacyjnych zmian w tradycyjnych modelach biznesowych.

Według międzynarodowych sondaży wielu respondentów uznaje, że tradycyjne modele biznesowe ich firm są przestarzałe i nieopłacalne ekonomicznie. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców twierdzi, że ich firmy czeka transformacja cyfrowa biznesu, by dotrzeć do nowych klientów.

Wyzwania transformacji cyfrowej odgrywają kluczową rolę w pozyskaniu klientów i budowaniu na nowo kultury organizacyjnej. Głównym celem wyzwania transformacji cyfrowej jest również wspieranie liderów biznesowych, zespołów w usprawnianiu operacji oraz zwiększaniu konkurencyjności.

Sprawdź również inne artykuły, które pomogą Ci zadbać o cyberbezpieczeństwo:

 

Jak przygotować się do cyfrowej transformacji biznesu?

Każdy plan transformacji cyfrowej biznesu powinien uwzględniać trzy etapy:

  • Transformacja procesów biznesowych obejmuje zmianę obecnych, często długoletnich procesów, do zmieniających się celów biznesowych, konkurencji i potrzeb klientów. Mimo że terminy te są często stosowane zamiennie, cyfrowa transformacja biznesu jest podzbiorem informacji – tworzy połączoną strukturę technologiczną, która stanowi podstawę do zmieniających się procesów. Dowody na cyfrową transformację są widoczne od początku do końca w ramach operacji biznesowych, dzięki uprawieniom biznesowym np. firmy wdrażając system zarządzania w chmurze, dzięki czemu mogą skrócić czas przestoju i usprawnić produkcję;
  • Transformacja modelu biznesowego ma na celu zmianę sposobu dostarczania wartości dedykowane dla konkretnej branży. Firmy wykorzystują cyfrową transformację do zmiany tradycyjnych modeli biznesowych. Przykładem takiego rozwiązania jest branża motoryzacyjna, gdzie cyfrowa transformacja umożliwia między innymi zmianę procesów rozliczeniowych opartych na subskrypcji;
  • Pomyślna transformacja biznesu powinna być zgodna z kulturą i wartościami danej organizacji. Wewnętrzne zwątpienie w kulturę korporacyjną może mieć wpływ na wydajność oraz inicjatywę pracowników. Pesymistyczne przyjęcie technologii cyfrowych może spowodować obniżenie efektywności, utratę konkurencyjności, przychodów i wartości marki. Transformację w organizacji najlepiej osiągnąć dzięki współpracy oraz odgórnym dyskusjom. Wyjaśnienie pracownikom, dlaczego zespoły kierownicze uważają, że jest warta ryzyka.

 

Cyfrowa transformacja biznesu — przygotuj na nią swój biznes

Jak przygotować swój biznes na transformację biznesu? Po pierwsze, należy ustalić jasny cel, który Twoja firma chce osiągnąć za pomocą cyfrowej transformacji. Dobrym rozwiązaniem będzie także wspólne wybranie managerów, którzy nadzorują proces digitalizacji jednego kluczowego obszaru i skupienie wokół niego działań transformacyjnych. Po drugie, przeanalizować, w jaki sposób nowe technologie mogą poprawić efektywność firmy. Trzecim krokiem jest zdanie się na zewnętrznego partnera i przejście na model outsourcingu zasobów IT, co w zdecydowanej większości przypadków wiązać się będzie z niższymi kosztami. Pamiętaj, że nie należy digitalizować wszystkich obszarów jednocześnie. By wybrać najkorzystniejszy z nich, najlepiej skontaktować się ze specjalistami.

 

Podsumowanie: Zdobądź przewagę nad konkurencją i przygotuj się do transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa biznesu integruje ze sobą wszystkie funkcje i poziomy w nowoczesnym biznesie. Do głównych jej zalet także należą:

  • zapewnienie szczegółowych informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju;
  • zwiększenie wydajności i produktywności;
  • lepsze doświadczenia klientów, dzięki spełnianiu ich potrzeb;
  • pomoc w rozwijaniu nowoczesnego modelu biznesowego;

 

Śląska Grupa Informatyczna pomoże Ci opracować plan transformacji cyfrowej i zdobyć przewagę nad konkurencją. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami