projektowanie sieci lan

Projektowanie sieci LAN: audyt, projekt, wdrożenie

Dzięki sieciom komputerowym jest możliwość połączenia poszczególnych urządzeń w efektywny sposób. Na przestrzeni lat doszło do pewnej ewolucji w tworzeniu sieci lokalnych. Z artykułu dowiesz się, czym jest sieć LAN i jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu.

 

Projektowanie sieci LAN

Jedną z wielu możliwości wyboru na rynku technologicznym jest sieć LAN (ang. Look Area Network) łącząca komputery na różnych obszarze np. szkoła, przedsiębiorstwo, biuro i wiele innych.

Podczas ustalania planów dotyczących projektowania sieci LAN, musisz pamiętać o różnych kwestiach. Jednym z nich jest hierarchiczny model gniazda z tworzonych sieci komputerowych, który z upływem czasu może się rozrastać. Ważną kwestią jest zapewnienie do tego procesu odpowiednich warunków.

Chcę wiedzieć więcej

 

Zanim projekt lokalnej sieci komputerowej, czas na audyt

Zanim ukończysz gotowy projekt lokalnej sieci komputerowej, musisz zadbać o audyt dotychczasowej sieci, jeśli taka istnieje. Audyt to inaczej kontrola, która ma na celu doprowadzenie do sytuacji, kiedy dana usługa zostanie sprawdzona pod kątem jakości. Jest to niezbędne, jeśli priorytetowo traktujemy to, żeby świadczone przez nas usługi internetowe odpowiadały na potrzeby odbiorców.

Główne cele audytu bezpieczeństwa:

 • Określenie stanu bezpieczeństwa sieci LAN
 • Wykrycie potencjalnych naruszeń
 • Pokazanie możliwych rozwiązań mających na celu zwiększenie jeszcze bardziej Twojego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Poszerzenie wiedzy administratorów odpowiedzialnych za kierowanie siecią LAN
 • Zapewnienie efektywnej ochrony sieci lokalnej.

Zakres audytu obejmuje:

 • Dokładną analizę topologii sieci, która zwiększy ochronę przez potencjalnymi atakami ze strony hakerów
 • Weryfikację podziału LAN na określone sfery sieciowe
 • Określenie usług działających w sieci i sprawdzenie istnienia prawdopodobieństwa luk bezpieczeństwa
 • Poprawne zdefiniowanie mechanizmów ochrony sieci przed nieautoryzowanym dostępem.

 

Sprawdź również inne artykuły, które pomogą Ci wybrać najlepsze systemy dla swojej firmy:

 

Projektowanie sieci LAN na podstawie wymagań

Należy nadmienić, że istnieje konieczność zebrania wymagań, które są podstawą projektu i budowy sieci LAN. Należą do nich:

 • Zaprojektowanie trasy kablowej, aby uprościć połączenie pomiędzy kanałami technologicznymi
 • Ilość pomieszczeń technicznych (punktów dystrybucyjnych) należy ograniczyć do minimum przy uwzględnieniu powierzchni obiektu. Uziemienie techniczne powinno być połączone bezpośrednio do głównej szyny wyrównawczej
 • Ilość, wielkość i lokalizację należy dokładnie omówić z przedstawicielem CUI.

 

Co obejmuje projekt sieci lokalnej?

Projekt lokalnej sieci komputerowej powinien zostać wykonany w topologii rozszerzonej gwiazdy i oparta o główny punkt dystrybucyjny, dlatego tak ważne jest ich prawidłowe rozmieszczenie. Do głównego punktu będą podłączone pośrednie punkty znajdujące się w kilku miejscach np. parterze, pierwszym i drugim piętrze. Główny punkt dystrybucyjny będzie pełnił najważniejszą funkcję dla pomieszczeń znajdujących się na niższych piętrach.

Okablowanie pionowe należy wykonać na podstawie skrętki ekranowej szóstej kategorii. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwy transfer o przepustowości 1 Gb/s. Wykorzystane urządzenia są gwarancją wysokiej wydajności sieci:

 • Router CISO 2901/K9 mający dwa porty GigabitEhernet
 • Serwer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM oraz dwoma dyskami po 1 TB
 • Zasilacz pomocniczy na wypadek awarii.

 

Kosztorys sieci LAN zależy od potrzeb użytkownika, wielkości firmy oraz tego, jakiej klasy urządzenia będą wykorzystywane podczas pracy. Jeśli w grę wchodzi duża firma wielodziałowa, wtedy koszty będą znacznie wyższe. Koszty mogą zmieniać się na bieżąco, w zależności od ilości dokupowanego sprzętu.

Ważne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza w miejscu, gdzie będzie znajdował się główny punkt odpowiadający za dystrybucję. Należy również upewnić się, czy nie będzie potrzebny klimatyzator, aby na bieżąco kontrolować temperaturę w pomieszczeniu.

Pośrednie punkty dystrybucyjne są elementem sieci, które odpowiadają za okablowanie poziome. Ich fizycznym odzwierciedleniem są szafy RACK. W szafach zostaje zamontowane:

 • jeden przełącznik
 • jeden panel krosowniczy.

 

 

Na czym bazuje projektowanie sieci LAN?

Przede wszystkim projektowanie sieci LAN odbywa się na planie obiektu. Opis projektu powinien zakładać kondygnację budynku, ilość osób pracujących w firmie oraz odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwo planuje zatrudniać w przyszłości dalszych pracowników.

Wszystkie pomieszczenia i biura powinny być wyposażone w punkty abonenckie. Należy ustalić, czy projekt wymaga wykonania instalacji elektrycznej. A jeśli nie to sprawdzić, jak dawno była zmodernizowana oraz czy spełnia wymagania stawiane tego typu instalacjom potwierdzone certyfikatem.

 

Projekt i wykonanie sieci LAN

Dobrze zaprojektowany projekt lokalnej sieci jest gwarancją sprawnie działającego łącza. ŚGIt pomaga zaprojektować klientom sieci w taki sposób, aby były wydajne i dawały możliwość rozbudowania w przyszłości. Nasza firma nie tylko projektuje, ale również pomaga w całym procesie wykonania sieci LAN.

 

Chcesz skorzystać z naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Outsourcing IT