audyt infrastruktury informatycznej

Audyt infrastruktury informatycznej — co zyskasz?

W dobie cyfryzacji zabezpieczenie wrażliwych danych, poczty mailowej lub strony internetowej Twojej firmy powinno być na liście priorytetów. Wyciek informacji powoduje nie tylko straty wizerunkowe, ale przede wszystkim zniszczenie stabilnej pozycji na rynku. By temu zapobiec, przeprowadź audyt infrastruktury informatycznej.

 

Na czym polega audyt infrastruktury informatycznej?

Audyt infrastruktury informatycznej to szczegółowa analiza i ocena funkcjonowania systemów dedykowanych dla firmy lub organizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest skuteczne sprawdzenie, czy dane poufne Twojej firmy są wystarczająco dobrze chronione i realizują wyznaczone cele kontrole oraz operacyjne zgodnie z wyznaczonymi normami.

Przeprowadzenie profesjonalnego audytu infrastruktury informatycznej pozwoli na kompleksową ocenę zabezpieczeń systemu informatycznego, w którym pracuje Twoja firma, szczegółową analizę potencjalnego ryzyka wycieku danych i jego minimalizację przy zastosowaniu optymalnego rozwiązania.

Chcę wiedzieć więcej

 

Jak przebiega audyt infrastruktury IT?

Audyt infrastruktury IT może obejmować całość lub określoną cześć systemu, na jakim pracuje firma. Proces skupia się na tym fragmencie, który jest wyznaczony przez zlecającego. Może to być między innymi przyznawanie uprawnień, zarządzanie hasłami dostępu, wykonywanie kopii zapasowych, przechowywanie dysków zewnętrznych lub innych nośników informacji. Wszystko zależy od celu, w jakim zleca się wykonanie audytu infrastruktury IT.

Jeżeli audyt infrastruktury dotyczy bezpieczeństwa, to najczęściej obejmuje:

 • kontrolę i analizę danych na serwerze i baz dostępów, przyznawania uprawnień,
 • kontrolę sieci, czyli działających na ternie firmy routerów, VLAN, LAN, Wi-Fi lub przełączników,
 • kontrolę bezpieczeństwa poczty elektronicznej, strony internetowej, systemów B2B.

 

Po takiej kontroli specjaliści sporządzają szczegółowy raport, który uwzględnia wszystkie problemy – krytyczne i zwykłe – oraz podaje najskuteczniejsze rozwiązania.

Jeśli audyt infrastruktury ma polegać na przeglądzie zasobów firmy i przygotowaniu skutecznego planu działania, w razie wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, szczegółowej analizie poddaje się trzy elementy:

 • sprzęt – sprawdzenie konfiguracji sieci i stacji roboczych, analiza zasobów,
 • oprogramowanie – kontrola licencji programów używanych w firmie i fachowe doradztwo w sprawie instalowania oprogramowania sieci,
 • bezpieczeństwo – sprawdzenie przepływu informacji, kontrola zarządzaniu dostępami i polityki firmy.

 

Na zakończenie audytu infrastruktury firma otrzymuje do specjalistów wspomniany już wcześniej raport. Ten dokument powinien zawierać:

 • cele i zakres,
 • dane osobowe audytorów, którzy wzięli w nim udział,
 • datę i miejsce przeprowadzenia procesu,
 • kryteria – normy, procedury prawne i inne regulacje,
 • omówienie zebranych odwodów ze szczególnym uwzględnieniem metody, jaka była wykorzystana podczas procesu,
 • przeanalizowanie przeszkód, jakie miały miejsce podczas przeprowadzania audytu infrastruktury,
 • wnioski: zgodności, niezgodności, obserwacje.

Sprawdź również inne artykuły, które pomogą Ci zadbać o cyberbezpieczeństwo:

 

Przed czym chroni audyt infrastruktury informatycznej?

Większość danych na komputerach firmowych jest narażona na kontakt ze złośliwym oprogramowaniem, ataki hakerskie, które bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą spowodować wyciek i zrujnować reputację firmy. Audyt infrastruktury to jedna z najlepszych i najczęściej wybieranych metod na przeciwdziałania zagrożeniom. Dzięki niemu można:

 • poprawić wydajność systemów firmy,
 • wykryć luki i błędy w systemie, co pozwala skutecznie zabezpieczyć dane przed ich utratą,
 • poznać rekomendacje specjalistów w celu zastosowania najkorzystniejszych rozwiązań,
 • zoptymalizować koszty w przypadku niespodziewanej awarii systemów.

 

W ramach dobrze przeprowadzonego audytu infrastruktury możesz skutecznie poprawić bezpieczeństwo procesów, informacji i systemów w firmie.

 

Kto powinien skorzystać z tej oferty?

Usługa audytu infrastruktury jest przeznaczona dla małych, średnich i dużych firm, które oczekują przeprowadzenia badania organizacji i bezpieczeństwa swojego przedsiębiorstwa przez specjalistów. Wynik audytu infrastruktury może być wykorzystany wewnętrznie np. w celu poprawy zabezpieczeń danych i skorygowania luk lub przeznaczony dla instytucji zewnętrznej np. dla inwestora przed podpisaniem umowy na większy projekt. Z audytu infrastruktury tak naprawdę powinna skorzystać każda firma, która chce wprowadzić działania doskonalące i jeszcze bardziej ochronić dane przed atakami cyberprzestępców.

 

Audyt infrastruktury IT w ŚGIt

Skuteczne zapewnienie ochrony wrażliwych danych w firmie nie jest możliwe bez przeprowadzenia profesjonalnego audytu infrastruktury. Wybór Śląskiej Grupy Informatycznej to zastosowanie nowoczesnych narzędzi systemowych i innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa firmy. Dodatkowo Klienci otrzymują od nas klarowny zestaw produktów takich jak plan audytu infrastruktury z harmonogramem, a na koniec szczegółowy raport z audytu infrastruktury zawierający opis działań doskonalących.

Chcesz skorzystać z naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami