audyt bezpieczeństwa systemów

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych — nie tylko, kiedy mamy problem

W codziennym życiu wiemy, jakich miejsc i dzielnic unikać, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku sieci komputerowych. Zagrożenia pojawiają się nagle i często są niewidocznie. W tym artykule dowiesz się, na czym polega audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych

Czy serwery w Twojej firmie mają wszystkie zabezpieczenia? Czy stacje robocze są wystarczająco wydajne? Co możesz zrobić, aby jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo poufnych danych? Jeśli zastanawiasz się nad odpowiedzią na te pytania, to najwyższy czas, aby przeprowadzić audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Audyt bezpieczeństwa informatycznego nie polega na niczym innym jak na szczegółowym przeglądzie i ocenie systemów w Twojej firmie. Czas trwania zależy od indywidualnych preferencji spółki oraz jej wielkości. Na audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego należy poświęcić zazwyczaj około miesiąca, a jego konsekwencją jest sporządzenie szczegółowego raportu i harmonogramu działań naprawczych, które odbędą się w najbliższej przyszłości.

Chcę wiedzieć więcej

 

5 sygnałów, że czas na audyt bezpieczeństwa informatycznego

Oto pięć „czerwonych flag”, które powinny wzbudzić Twoją czujność:

 • systemy i aplikacje działają mniej wydajnie i masz wątpliwości co do ich bezpieczeństwa na różnych poziomach działalności – audyt bezpieczeństwa informatycznego wykaże, czy procesy odbywają się poprawnie i terminowo,
 • pojawiają się niespotykane wcześniej zakłócenia w urządzeniach do przetwarzania informacji – audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego sprawdzi, czy wszystkie procesy działają poprawnie w warunkach normalnych i zakłócających,
 • nie masz pewności, czy wdrażanie nowych systemów odbywa się zgodnie ze standardami organizacji – audyty bezpieczeństwa informatycznego wykażą, czy systemy, które znajdują się w fazie rozwoju, są tworzone zgodnie z regulaminem ustalonym w przedsiębiorstwie,
 • sprawdzenie kultury firmy w związku z rosnącą cyberprzestępczością wśród pracowników – od 2017 roku aż 33% zadeklarowało, że sprawcami incydentów zagrażających bezpieczeństwu przedsiębiorstwa były osoby pracujące w korporacji,
 • występują problemy w komunikacji klient a serwer – w tym przypadku audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego bada elementy sterowania komunikacją.

Sprawdź również inne artykuły, które pomogą Ci zadbać o cyberbezpieczeństwo:

 

W jakim celu przeprowadza się audyty bezpieczeństwa informatycznego?

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych przeprowadza się, aby zapewnić ochronę na każdym poziomie i zabezpieczyć zasoby firmy, jednocześnie nie wyłączając błędów wynikających z postępowania pracowników. Dostarcza informacji, czy system komputerowy w skuteczny sposób chroni wszystkie dane. Pomaga przeprowadzić analizę na temat jego zgodności z wyznaczonymi celami operacyjnymi i kontrolnymi.

Co zyskasz, decydując się na audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych?

Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego dostarczy Ci:

 • informacje na temat bezpieczeństwa sprzętu sieciowego i sprawdzenie jego zasobów cyfrowych,
 • dokładną analizę sprzętu po ich konfiguracji i ochronę przed atakami typu DOS polegająca na zablokowaniu dostępów do poufnych danych,
 • przebadanie całej architektury sieci pod kątem bezpieczeństwa i ustalenie, jakie usługi najlepiej zabezpieczają sieć,
 • wyszukanie i usunięcie wirusów za pomocą zaawansowanego oprogramowania.

 

Jak przebiega audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych?

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych może skupiać się na różnych obszarach funkcjonowania. Wyróżniamy trzy rodzaje audytu:

 • audyt legalności oprogramowania – polega na weryfikacji legalności oprogramowania na którym pracuje firma i namierzeniu nielegalnych elementów. Sprawdzane są między innymi, jakie licencje ma przedsiębiorstwo.
 • audyt sprzętu – dostarcza szczegółowych informacji na temat rodzajów, typów oraz stanie funkcjonowania sprzętu znajdującego się w przedsiębiorstwie. Na tej postawie można określić ich stan i zadbać w przyszłości o niezbędne ulepszenia,
 • audyty bezpieczeństwa informatycznego – sprawdza mechanizmy kontroli i zabezpieczeń danych. Dotyczy podstawowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Skupia się na bezpieczeństwie sieci (kontrola urządzeń sieciowych, punktów dostępu), informacji (metody uwierzytelniania, szyfrowania), aplikacji sieci internetowych (zabezpieczenia i ochrona poczty).

 

Przed przeprowadzeniem audytów bezpieczeństwa informatycznego specjaliści zbierają wszystkie dane diagnostyczne i konfiguracyjne. Następnie na bieżąco je uzupełniają, zaczynając od szczegółowych wywiadów z pracownikami oraz dostarczonych od klientów raportów procedur IT. Kolejnym etapem jest analiza danych. Na koniec fachowcy przesyłają gotowe dokumenty. Znajdziesz w nich opis stanu faktycznego i jego porównanie z poprzednimi audytami, jeśli ten nie został przeprowadzony po raz pierwszy.

Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego pozwala również na zebranie rekomendacji dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa, szczegółowy opis każdego komputera oraz serwera razem z wszystkimi testami dysków i pamięci. Raport sporządzony przez specjalistów obejmuje również informacje dotyczące potencjalnej oceny ryzyka.

 

Chcesz skorzystać z naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Bezpieczeństwo IT