analiza powłamaniowa

Analiza powłamaniowa – niezbędna, gdy doszło do cyberprzestępstwa

W Twojej firmie doszło do przestępstwa i zastanawiasz się, co dalej? Analiza powłamaniowa jest pierwszym krokiem, by znaleźć przyczyny incydentu i zabezpieczyć poufne dane przed powtórzeniem się tego typu sytuacji w przyszłości. Jak ją przeprowadzić? Zapraszamy do lektury!

 

Czym jest analiza powłamaniowa?

Analiza powłamaniowa jest rodzajem audytu bezpieczeństwa przeprowadzanym po poważnych incydencie, jakim jest cyberatak. Pozwala zidentyfikować słabe punkty zabezpieczeń i analizuje miejsca, w których doszło do przestępstwa. Gromadzi wszystkie niezbędne informacje oraz dane dotyczące cyberataku w oprogramowaniu i infrastrukturze firmy.

Po ich zgromadzeniu zostają skatalogowane, a następnie poddawane dalszej szczegółowej analizie. Pamiętaj, że pozyskane w ten sposób dane mogą również zostać wykorzystane w przypadku postępowania sądowego.

Chcę wiedzieć więcej

 

Dowiedz się, jak doszło do incydentu

Niezależnie od tego, jaki rodzaj włamania miał miejsce w Twojej firmie, DDoS, SQL Injection, ransomware, jeżeli poufne dane zostały naruszone, potrzebujesz błyskawicznie dowiedzieć się, jak do tego doszło. Najważniejszą rzeczą jest odpowiedni czas reakcji. Szybkie ustalenie, co spowodowało atak oraz jak wpłynął na Twoją firmę i jej wrażliwe dane, to pierwszy krok w celu ustalenia mocniejszych zabezpieczeń w przyszłości.

Szybkość reakcji pozwoli również zabezpieczyć materiał dowodowy. Jeżeli od momentu ataku do rozpoczęcia analizy upłynie za dużo czasu, część śladów może uleć zatarciu. Często zbyt późno przeprowadzona analiza powłamaniowa może okazać się nieskuteczna.

Sprawdź również inne artykuły, które pomogą Ci zadbać o cyberbezpieczeństwo:

 

Dlaczego natychmiastowa analiza powłamaniowa jest tak ważna?

Jak już wspominamy w pierwszym akapicie, analiza powłamaniowa to szereg czynności, które mają na celu szczegółowe odtworzeniowe działań cyberprzestępcy. W ten skomplikowany proces wlicza się również manualna i automatyczna analiza złośliwego oprogramowania, rozpoznanie narzędzi i metod, którymi posługiwał się przestępca, wykrycie rootkitów, backdoorów, keyloggerów, koni trojańskich użytych podczas ataku.

Ten proces należy przeprowadzić jak najszybciej, ponieważ pozwala na zabezpieczenie materiału dowodowego w taki sposób, by jego wartość stała się niepodważalna w przypadku późniejszego postępowania sądowego. Pojęcie cyberataku dotyczy również tragicznych skutków incydentu naruszenia bezpieczeństwa, które cechuje się jako bezprawne, nieautoryzowane lub niedopuszczalne w ramach działań podejmowanych w internecie.

Dodatkowo przeprowadzenie natychmiastowej analizy pozwala skutecznie, kompleksowo i efektywnie zarządzać bezpieczeństwem poufnych danych w przyszłych działaniach. Takie rozwiązanie pomoże rozwijać się Twojej organizacji, poszerzać horyzonty i unowocześniać działalność, mając jednocześnie pewność, że jest odpowiednio zarządzania, a przede wszystkim – zabezpieczona.

 

Jak przebiega analiza powłamaniowa?

W trakcie podejmowane są logiczne kroki, które mają na celu nie tylko zebranie odpowiedniego materiału dowodowego przy postępowaniu sądowym, ale też przygotowanie firmy na wdrożenie niezbędnych zmian w zabezpieczeniach. Specjaliści często znajdują również luki w obszarach, które nie były przyczyną incydentu, a jedynie są słabo zabezpieczone, co może w przyszłości stanowić zagrożenie dla filmowej infrastruktury. Wszystkie potencjalne przypadki zostają dokładnie przeanalizowane, odnotowane, zaraportowane i opatrzone odpowiednimi rekomendacjami ze strony ekspertów.

W ramach analizy specjaliści podejmują następujące kroki:

  • wykrycie incydentu; identyfikacja potencjalnego złamania zasad polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa,
  • faza przygotowawcza; eksperci podejmują czynności związane ze wstępnym dochodzeniem między innymi gromadzenie logów, nagrywaniem wszelkich aktywności, zebraniem zespołu do spraw reagowania i powiadomienie osób, które powinny dowiedzieć się o zaistniałym incydencie w firmie,
  • zdefiniowanie i zaplanowanie strategii reagowania; przygotowanie kolejnych kroków dochodzenia na podstawie zgromadzonych informacji,
  • szczegółowa analiza incydentu; zabezpieczenie danych w celu ustalenia kolejnych faz – kto, dlaczego, kiedy i w jaki sposób,
  • przygotowanie raportu wraz z wytycznymi, jak zabiegać cyberatakom w przyszłości,
  • wdrożenie wytycznych, które zostaną zastosowane, by wzmocnić politykę bezpieczeństwa i zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości.

 

Podsumowanie: Raport z analizy powłamaniowej

Kompleksowe dochodzenie zostaje opatrzone stosownym raportem z przeprowadzonej pracy i jej wyniku. Pojawiają się w nim szczegółowe dane na temat przebiegu incydentów oraz ich. Z analizy powłamaniowej przeprowadzonej przez Śląską Grupę Informatyczną dowiesz się, jakie dane zostały skopiowane i usunięte z firmowej infrastruktury, a co najważniejsze, czy zostały ujawnione w ogólnodostępnej sieci.

Raport zamyka rozdział związany ze zbieraniem dowodów i otwiera nowy, będący początkiem zmian w firmie — wzmocnienia zabezpieczeń, łatania luk i projektowania nowych rozwiązań.

Chcesz skorzystać z naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami