outsourcing sla

Outsourcing SLA – dlaczego warto wybrać? Co możesz zyskać?

Outsourcing IT to usługa, która cieszy się coraz większą popularnością w różnych sektorach rynku. Zanim jednak zdecydujesz się na skorzystanie z tej oferty, powinieneś wiedzieć, czym jest umowa SLA. Outosurcing IT odpowiada za priorytetyzację zadań oraz zdefiniowanie najważniejszych obszarów, w których potrzebujesz wsparcia specjalistów. Co możesz zyskać, podpisując umowę SLA?

 

SLA Outsourcing – co to jest?

Transparentne warunki są podstawą udanej współpracy, a część z nich zawiera właśnie umowa SLA. Outsourcing IT wymaga podpisania specjalnego kontraktu, na podstawie którego można jasno zdefiniować warunki obowiązujące między kontraktorami. Jedną z części tego dokumentu jest SLA, czyli Service Level Agreement. Znajdują się w nim nie tylko szczegółowe zasady świadczenia usług, ale przede wszystkim cele oraz oczekiwania klienta.

Jeżeli podpiszesz umowę SLA, outsourcing IT poprawi efektywność funkcjonowania całej firmy. Zyskujesz również pewność, że usługa będzie spełniała określone standardy. Ponadto obie strony kontraktu zyskują świadomość warunków oraz ciążącej na nich odpowiedzialności. Należy jednak podkreślić, że najważniejszą rolą umowy SLA w outsourcingu IT jest zabezpieczenie realizacji kontraktu zawartego pomiędzy dwoma firmami.

Chcę wiedzieć więcej

 

Co obejmuje Outsourcing SLA?

Powyżej opisaliśmy w skrócie najważniejsze informacje dotyczące zawartości umowy SLA. Outsourcing IT wymaga jasnego zdefiniowania dwóch obszarów działań:

  • realizacji usług,
  • zarządzania usługami.

 

Opis usług odpowiada za zdefiniowanie zakresu realizowanych działań. Elementy znajdujące się w umowie na oustourcing SLA określają ich specyfikę, warunki dostępności, standardy, obowiązki stron kontaktu, procedury eskalacji, a także ewentualne kompromisy pomiędzy kosztami a usługami.

Jeżeli zdecydujesz się na outsourcing, SLA pomoże Ci zweryfikować efekty, jakie powinny przynieść działania realizowane przez usługodawcę. Ponadto pokaże jasno, w jaki sposób określać priorytety i ocenić jakość współpracy oraz jej efekty. Outsourcing SLA określa dodatkowo proces rozwiązywania sporów, a także mechanizm aktualizacji umowy. 

Ponadto jeżeli jakość usług nie spełni ustalonych wymagań, SLA wskazuje również klauzulę odszkodowawczą, środki zaradcze i kary. Warto zwrócić uwagę, że nie ma uniwersalnych zapisów, które sprawdzą się w przypadku każdej firmy. Treść umowy SLA powinna być dostosowana do stosowanych technologii oraz celów biznesowych. 

 

Dlaczego warto wybrać umowę SLA? Outsourcing IT

Każdy usługodawca posiada kilka ramowych umów SLA, który obejmuje różne poziomy obsługi. Podczas negocjacji warunków przychodzi czas na dostosowanie zapisów do indywidualnych potrzeb przy zachowaniu standardów usługodawcy. Warto zwrócić uwagę na wskazanie wymagań dostępności w konkretnym projekcie. Od tego parametru zależy ostateczna cena usługi oraz możliwość realizowania projektu przez wybraną firmę. 

Podstawowym powodem, dla którego warto wybrać outsourcing z umową SLA jest bezpieczeństwo. Jej zawartość chroni zarówno interesy usługobiorcy, jak i usługodawcy. Ponadto masz realną możliwość mierzenia jakości oraz wydajności wykonywanych działań. Należy jednak zwrócić uwagę na wybór czynników zależnych od usługodawcy. Co powinna zawierać umowa o outsourcing SLA? Jakie wybrać wskaźniki? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o poszczególnych parametrach. 

 

Jakie elementy powinna zawierać umowa SLA? Outsourcing informatyczny

Jednym z najważniejszych elementów umowy SLA są wskaźniki, które pomagają w ocenie realizowanych działań. Wśród nich mogą pojawić się:

  • dostępność usługi, czyli czas, w którym usługodawca jest do dyspozycji; parametr wyrażony w procentach lub godzinach,
  • wskaźniki defektów określają wskaźnik błędów,
  • standardy bezpieczeństwa,
  • cele biznesowe (KPI).

 

Ponadto w umowie o usłudze outsourcingu SLA powinny pojawić się jasno zdefiniowane i zabezpieczone konsekwencje naruszenia. Kontrakt musi również przewidywać takie sytuacje jak koszty usług wykraczające poza ustalony budżet. Należy wskazać, kto ponosi odpowiedzialność za pojawiające się opłaty. 

Musisz pamiętać także o ustaleniu zasad zarządzania ryzykiem oraz określeniu planu naprawczego w przypadku awarii. Informacje na ten temat powinny pojawić się w umowie SLA. Outsourcing wymaga jasnego podziału obowiązków i odpowiedzialności również w tym zakresie.

Chcesz skorzystać z naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Outsourcing IT